Lid/Donateur worden

Met een lidmaatschap of donatie steunt u de strijd voor behoud en het herstel van het Lucasbolwerk, een strijd die zich nu vooral in de rechtszalen voltrekt.
Hoewel we het meeste zelf doen, kost deze strijd het nodige geld.
Wij hopen van harte op uw steun.

Het lidmaatschap kost € 9,- per jaar. Voor studenten € 4,50.
De donateursbijdrage is vrij. Ieder bedrag is welkom.

U kunt u als lid of donateur opgeven door middel van overboeking van uw bijdrage naar onze Postbankrekening 3242156, of u opgeven via
lucasbolwerk@lucasbolwerk.nl.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw naam, adres en woonplaats duidelijk leesbaar in te vullen?
Indien u parallel aan een overboeking een mailtje naar bovengemeld mailadres stuurt, wordt u via de mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Vermeldt u dan ook uw naam en adres, dan weten we het betalend lid of dito donateur aan het mailadres te koppelen.
Bij voorbaat hartelijk dank.