meehelpen

Geregeld kunnen wij hulp gebruiken bij werkzaamheden als bijvoorbeeld
-          kopiëren, vouwen, nieten
-          rondbrengen van bulletins en andere stukken
-          welomschreven opzoekacties in documenten
-          verdieping van al uitgetekend bezwaar en beroep tegen een eventueel
nog komende bouwvergunning (een door opleiding en/of praktijk verkregen
juridische deskundigheid is hiervoor noodzakelijk)
-          ‘public relations’ en redactiewerk.
Daarnaast is extra hulp welkom bij het scherp volgen van de lokale
politieke partijen bij de college-onderhandelingen en – indien nodig – partijen
te helpen zich hun verkiezingsbeloften te herinneren.

Mocht u zich voor een of meerdere van deze terreinen willen inzetten
dan kunt u zich opgeven via
lucasbolwerk@lucasbolwerk.nl.

We nemen dan spoedig contact met u op.