10 juli. Een ondeugdelijke nieuwe monumentenvergunning

10 juli
Bezwaar tegen ondeugdelijke nieuwe monumentenvergunning
 
Voor het geplande opknappen van het park Lucasbolwerk, waarbij het park deels anders wordt ingericht, is een monumentenvergunning nodig. Het Lucasbolwerk is immers een rijksmonument.
Eind mei meldde B&W in Gemeente-mededelingen dat er gedurende zes weken op een gemeentekantoor een ontwerp-monumentenvergunning ter visie zou liggen. Belanghebbenden konden hun opvattingen over het ontwerp kenbaar maken.
Na enkele weken wilden wij van het ontwerp kennis nemen. De ontwerp-vergunning was echter er niet.
Een week later gingen we nogmaals naar het gemeentekantoor. Nu lag de ontwerp-vergunning er wel, maar ook lag daar de tijdens de tervisielegging maar alvast afgegeven vergunning.
 
De vergunning doornemend hebben we geconcludeerd met een ondeugdelijke vergunning van doen te hebben, met drie gebreken:
1.  De vergunning geeft niet aan hoe die zich verhoudt tot de eerdere, tot mei 2011 nog geldige monumentenvergunning die geënt is op de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Er zijn nu twee geldige vergunningen voor dezelfde locatie, die beide iets anders beogen. B&W kan naar believen de ene of de andere vergunning naar voren trekken.
Het gebrek in de recente vergunning zit op de onduidelijkheid over wat men uiteindelijk wil: een groen aangeklede parkeergarage of een fraai park zonder garage.
2.  De recente vergunning verwijst naar een bijgevoegde tekening die de beoogde eindsituatie van parkherinrichting aangeeft. De vergunning zegt echter niet wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie en dat valt ook niet uit de combinatie kaart en vergunning te begrijpen.
3.  B&W verwijst de belanghebbenden die zich niet met de vergunning kunnen verenigen direct door naar de bestuursrechter, terwijl de wet bepaalt dat men eerst in bezwaar bij B&W moet gaan.
Kennelijk is de kennis van het bestuursrecht ontoereikend.
 
We hebben twee dingen gedaan:
A.  B&W per brief gevraagd de eerste twee punten te verduidelijken door middel van verbetering van de vergunning
Hoewel het nieuwe beleid is dat de burger binnen vijf werkdagen antwoord krijgt, hebben wij na twaalf weekdagen nog geen antwoord ontvangen.
B.     Hangende beantwoording van onze brief en verbetering van de vergunning hebbende wij pro forma bezwaar gemaakt tegen de nieuwe verleende monumentenvergunning.
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd.